ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ABC RENT A CAR
ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
57013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: 2310 604 400, Fax: 2310 64 3131

Email: order@greece-rent-car.com